Zad1. Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry, jeżeli jego masa wynosi 60kg, wysokość skoku 1,8m, a czas odbicia od powierzchni Ziemi 0,2s???

zad2. W wodospadzie o wysokości 40m w czasie 10 min spada woda o objętości 750m3. Jaką maksymalną moc można uzyskać z turbin wodnych napędzanych wodą tego wodospadu.

zad3. Objętość przepływającej wody w rzece w czasie 1s wynosi 700m3. Jaką maksymalną moc można uzyskać z tej rzeki jeżeli ustawić na niej zaporę spiętrzającą wodę do wysokości 10m???

1

Odpowiedzi

2010-04-02T16:21:46+02:00
Zad 1.
F = m*g = 60kg * 10N/kg = 600N
W = F*s = 600N * 1,8m = 1080J
P = W/t = 1080J / 0,2s = 5400W = 5,4 kW

zad. 2
m = p(ro)*V = 1000kg/m³ * 750m³ = 750 000 kg
F = m*g = 750 000kg * 10N/kg = 7 500 000N
W = F*s = 7 500 000N * 40m = 300 000 000J
P = W/t = 300 000 000J / 600s = 500 000W = 0,5 MW

zad. 3
m = p(ro)*V = 1000kg/m³ * 700m³ = 700 000kg
F = m*g = 700 000kg * 10N/kg = 7 000 000N
W = F*s = 7 000 000N * 10m = 70 000 000J
P = W/t = 70 000 000J / 1s = 70 000 000W = 70 MW
3 5 3