Odpowiedzi

2010-04-02T16:27:41+02:00
Podział układu nerwowego:

1. ze względu na budowę:
a) ośrodkowy
- mózgowie
- rdzeń kręgowy
Pełni funkcję centrum kontroli całego organizmu, analizuje informacje docierające z otoczenia, przekazuje polecenia do odpowiednich narządów
b) obwodowy
- nerwy czaszkowe
- nerwy rdzeniowe
Przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a pozostałymi częściami organizmu, częśc zakończeń nerwowych obwodowego układu nerwowego odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego

2. ze względu na sposób działania:
a) somatyczny - umożliwia kontakt ze środowiskiem zewnętrznym - za pomocą zmysłów odbiera bodźce z otoczenia i steruje pracą mięśni szkieletowych
b) autonomiczny
- współczulny
- przywspółczulny
Kieruje pracą narządów wewnętrznych i procesami przemiany materii
15 4 15
2010-04-02T16:32:13+02:00
Podział układu nerwowego:
Ze względu na budowę:
a)ośrodkowy
- mózgowie
- rdzeń kręgowy
Pełni funkcję kontroli całego organizmu, analizuje informacje z otoczenia, przekazuje polecenia do odpowiednich narządów.
b)obwodowy
- nerwy czaszkowe
- nerwy rdzeniowe
Przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a pozostałymi częściami organizmu, część zakończeń nerwowych obwodowego układu nerwowego odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego.

Ze względu na sposób działania:
a)somatyczny - umożliwia kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, za pomocą zmysłów odbiera bodźce z otoczenia i steruje pracą mięśni szkieletowych.
b)autonomiczny
- współczulny
- przywspółczulny
Kieruje pracą narządów wewnętrznych i procesami przemiany materii.
10 3 10