Układy równań. SZCZEGÓLNIE PROSZĘ O DANE DO ZADANIA !!

Zadanie 1 :

Gdy boku prostokąta powiększymy o 2 i 5 cm, to pole zwiększymy o 65 cm?


Gdy boki zmniejszymy to jego pole zmniejszy się o 54 cm². Jakiej odległości są boki tego prostokąta ?

Zrób równanie a następnie je rozwiąż.

Zadanie 2 :

Obwód równoległoboku wynosi 54 cm. Wysokość poprowadzona na dłuższy bok jest o 30 % krótsza o tego boku. Oblicz pole tego równoległoboku, jeżeli stosunek jego boków wynosi 4 : 5.

Zrób równanie a następnie je rozwiąż.


PROSZĘ O DANE !

3

Odpowiedzi

2010-04-02T21:15:12+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T21:24:58+02:00
Zadanie 2.
2a + 2b = 54
a+b=27
a=5x
b=4x
5x+4x=27
9x=27
x=3
h=7/10 * 5x
h= 7/2x
P = a*h
P = 5x * 7/2x
P = 15 * 21/2
P= 157,5cm
2010-04-02T21:50:32+02:00
Do zadania 1 mam tylko układ równań:
x, y - boki prostokąta
(x+2)(x+5)=xy+65xy
(x-2)(x-5)=xy-54xy

2. Stosunek boków jest 4:5, czyli 4x, 5x - boki równoległoboku
Obwód: 2(4x+5x)=54
18x=54
x=3
Boki mają długość: 3*4=12, 3*5=15
Wysokość: h=15-30%*15=15-0,3*15=15-4,5=10,5
Pole: 15*10,5=157,5cm²