Zadanie 1
Przeprowadzono elektrolizę wodnych roztworów KOH, Na2SO4, HBr na elektrodach platynowych.
Ustal, pisząc reakcje elektrodowe, jakie gazy i w jakich stosunkach molowych wydzieliły się na elektrodach.

Zadanie 2
Ile gramów wapnia wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy 5g stopionego chlorku wapnia, jeżeli wydajność procesy wynosi 80%

Zadanie 3
Oblicz, ile minut należy prowadzić elektrolizę 200g 5% roztworu chlorku żelaza (II), aby całkowicie wydzielić żelazo z roztworu. W celu przeprowadzenia procesu zastosowano prąd o natężeniu 2A.
Wydajność prądowa elektrolizy wynosi 60%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T18:55:30+02:00