Zad1. Niekiedy w użyciu jest jeszcze jednostka mocysilników (zwłaszcza cieplnych) pod nazwą ''koń mechaniczny'' (KM). Moc 1KM ma taki silnik, który w czasie 1s może spowodować podniesienie ciała o masie 75 kg na wysokość 1m. Oblicz, ilu w przybliżeniu watom równoważna jest moc 1KM. Przyjmij g=10m/s2

zad2. Zapora elektrowni wodnej ma wysokość 25m i przepływa przez nią woda o objętości 45 000m3 w czasie 1s. Jaka maksymalną moc mógłby mieć prąd elektryczny z tej elektrowni, gdyby całkowita przepływająca woda padała na turbiny i nie było żadnych oporów ruchu???

1

Odpowiedzi

2010-04-02T16:50:38+02:00
Zad. 1
F = m*g = 75kg * 9,81N/kg = 735,75W
W = F*s = 735,75 * 1m = 735,75J
P = W/t = 735,75J / 1s = 735,75W

zad. 2
m = p(ro)*V = 1000kg/m³ * 45 000m³ = 45 000 000kg
F = m*g = 450 000 000N
W = F*s = 450 000 000N * 25m = 11 250 000 000J
P = W/t = 11 250 000 000J / 1s = 11,25GW
1 5 1