Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:38:56+02:00
C6H12O6--> 2 CO2 + 2 C2H5OH

mr - 100g
ms - 20g
m C6H12O6=180g
m 2 C2H5OH = 92g

180g-92g
20g - x
x=10,2g
2010-04-02T17:44:10+02:00
Równanie
C₆H₁₂O₆ → 2CH₃CH₂OH +2CO₂


mC₆H₁₂O₆=180g/mol
mCH₃CH₂OH= 46g/mol

W treści zadania nie ma podanej masy roztworu, więc oznaczę ją przez "x"

Masa fruktozy jest równa 0,2x.

180g C₆H₁₂O₆ - 92g CH₃CH₂OH
0,2x C₆H₁₂O₆ - y CH₃CH₂OH

y=0,2x* 92/180g= 18,4x/180.