ZAD1
Oblicz objętość dwutlenku węgla, którą otrzymasz podczas spalania 90g glukozy w temperaturze 290K i pod ciśnieniem 1000hPa.

ZAD2
Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu glukozy, w którym na 2 cząsteczki glukozy przypada 30 cząsteczek wody. Gęstość tego roztworu wynosi 1,2g/cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T18:09:37+02:00
Zad 1
C₆H₁₂0₆ +6O₂ → 6CO₂ +6H₂O

mC₆H₁₂0₆= 180g/mol
mCO₂= 44g/mol

180g C₆H₁₂0₆ - 6*44g CO₂
90g C₆H₁₂0₆ - x CO₂
Z proporcji x= 132g
n- liczba moli

n=132/44 mole = 3 mole

Z równania Clapeyrona

pV=nRT
v=nRT/p
V= 3 mole* 83,1[hPa*dm³/(mol*K)]* 290K/ 1000hPa
V=72,297 dm³


Zadanie 2.

mC₆H₁₂0₆= 180g/mol
mH₂O= 18 g/mol

na 2 cząsteczki glukozy (2*180g=360g) przypada 30 cząsteczek wody (30*18g=540g)...
Biorąc pod uwagą roztwór w którym jest 30 moli cząsteczek wody i 2 mole cząsteczek glukozy otrzymujemy mase substancji rozpuszczonej 360g i mase roztworu 360g+540g= 900g.
Cp=360g/900g * 100%
Cp= 40%

Stężenie molowe:

Cm=n/V
n= 2 mole
V= 900g/ 1,2g/cm³=750cm³=0,75dm³

Cm=2mole/0,75dm³
Cm≈2,67 mol/dm³