Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:21:31+02:00
Idąc od lewej: nazwy systematyczne i w nawiasie nazwy zwyczajowe:
NH₂-CH₂-COOH kwas2-amino-etylowy (glicyna)
CH₃-CH(NH₂)-COOH kwas 2-amino-propylowy (alanina)
NH₂-CH₂-COOH kwas2-amino-etylowy (glicyna)
CH₃-CH(NH₂)-COOH kwas 2-amino-propylowy (alanina).

Ładunek nie wskazuje konkretnie środowiska reakcji. Można jedynie stwierdzić, że pH środowiska jest mniejsze od punktu izoelektrycznego glicyny, dla której wynosi on ok. 6...
Zatem odpowiadając konkretnie to środowisko jest kwaśne.