Współczynnik załamania światła dla danego ośrodka jest to stosunek
wartości prędkości światła w próżni do wartości prędkości światła w tym
ośrodku. Współczynnik załamania światła dla diamentu jest równy
2,4 oznacza to, że (proszę mi to wytłumaczyć)
A. w próżni światło porusza się 2,4 szybciej niż w diamencie.
B. w próżni światło porusza się 2,4 wolniej niż w diamencie.
C. w diamencie światło porusza się 2,4 szybciej niż w próżni.
D. w diamencie światło nie może się rozprzestrzeniać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:32:08+02:00
N- współczynnik załamania światła.

Z definicji w treści zadania jest to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w tym ośrodku, więc n=c/v
c- pr. św. w próżni
v- pr. św w ośrodku
Jeżeli n=2,4 to c/v=2,4, czyli c=2,4v... Z tego wynika, że w próżni światło porusza się 2,4 raza szybciej niż w diamencie.

Odp.A