Aby zaparzyć herbatę , Tomek chce użyć czajnika elektrycznego o mocy 2kW. Czy może go włączyć ,jeżeli instalację elektryczną zabezpieczono bezpiecznikiem 20A i włączono już żarówkę o mocy 100W, żarówkę o mocy 60W oraz kuchenkę mikrofalową o mocy 1,5kW. Przyjmij napięcie w instalacji elektrycznej 230V.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T17:27:46+02:00
P= 2kW+1,5kW+100W+60W= 3660W
P=U*I
I=P/U
I=3660W/230V=15,91A
I<20A
Natężenie prądu będzie mniejsze od natężenia jakie ogranicza bezpiecznik, zatem:
Odp. Może podłączyć.
1 5 1