Dam naj 30pkt - ale proszę o wyjaśnienia dlaczego tak, i w ogóle o co w tym chodzi...

Poniższy diagram łodygowo – listkowy przedstawia masę (w kg) pewnej populacji gepardów.
3 9 9
4 1 1 2 3 5 5 8 9
5 0 1 4 5 6 7 7 7 8 9
6 1 2 3 3 5
Cyfry w zaznaczonej kolumnie (łodydze) oznaczają dziesiątki(pierwsza kolumna), a cyfry
boczne (listki) oznaczają jedności.


Zadanie 24. (0 – 1)
Średnia masa gepardów jest równa
A. 51 kg
B. 52 kg
C. 55 kg
D. 57 kg
Zadanie 25. (0 – 1)
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Mediana masy gepardów jest równa 54 kg, a modalna masy gepardów jest
równa 57 kg.
B. Mediana masy gepardów jest równa 57 kg, a modalna masy gepardów jest
równa 54 kg.
C. Mediana masy gepardów jest równa 45 kg, a modalna masy gepardów jest
równa 51 kg.
D. Mediana masy gepardów jest równa 41 kg, a modalna masy gepardów jest
równa 63 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:40:21+02:00
3 9 9
4 1 1 2 3 5 5 8 9
5 0 1 4 5 6 7 7 7 8 9
6 1 2 3 3 5

w rzeczywistości mamy 25 dane:
39 39 41 41 42 43 45 45 88 89 50 51 54 55 56 57 57 57 58 59 61 62 63 63 65

średnia: sumujemy i dzielimy na 25:
(39+39+ 41+ 41+ 42+ 43+ 45+ 45+ 88+ 89+ 50+ 51+ 54+ 55+ 56+ 57+ 57+ 57+ 58+ 59+ 61+ 62+ 63+ 63+ 65)/25 = 1300/25=52
odp B

mediana dla 25 danych: (25+1)/2= 13 - trzynasta dana więc jest to 54
moda: najczęstszy wynik: trzy 57 - więc 57
odp A
1 5 1