Majca help jest to z algebry. dam naj
zad1. zapisz w prostrzej postaci
a) 3x+4x+5y-2y= 7x+3y
b) 2a-3a+7-6=
c)2x-5x+7-x=
d)2a+b-4b=
e)x-2x+3+x-4=
f)3x-y+4x-2y=
g)2x-6+4x+2=
h)3y-5-5y-6=
i)-2a+2b-3a-3b=
j)1/2t-2x+3t-x-t=
zad.2 uprośc wyrażenia algebraiczne:
a)-7+3y+9+2y=
b)x-3x+2-2x-7=
c)-5x+4y-y-7x-9y=
d)4x+5-x-4+x-3x=
e)0,5a-2a+9-0,5a-11,5=
f)-14k+9k-13+k+3+4k=
g)-3k+2m+5m-7+k-m=
h)2x-4+3x-2=
i)x-3y-2x+6y=
j)2y-5-3y-4-8y+9=
zad3. zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartości wyrażenia:
a)-5t+t-6-7t+8t+2+2t= (dla t= -3,2)
b)-7x+6y+3x-2y+x-3y= (dla x= -2/3 i y= 4/7)
zad.4 zapisz krócej:
a) 6x+4x+5x=
b)2a+5a-3a=
c)3b+2b-5b=
d)3b+8b=
e)17x-9x=
f)4y+(-3y)=
g)8z-15z=
h)6x-2x+1i 1/2x=
i)5t-7t+(-2,5t)=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:53:46+02:00
A) 3x+4x+5y-2y= 7x+3y
b) 2a-3a+7-6=-a+1
c)2x-5x+7-x= -4x+7
d)2a+b-4b=2a-3b
e)x-2x+3+x-4=-1
f)3x-y+4x-2y=7x-3y
g)2x-6+4x+2=6x-4
h)3y-5-5y-6=-2y-11
i)-2a+2b-3a-3b=-5a-b
j)1/2t-2x+3t-x-t=-2½t-3x
zad.2 uprośc wyrażenia algebraiczne:
a)-7+3y+9+2y=5y+2
b)x-3x+2-2x-7=-4x-5
c)-5x+4y-y-7x-9y=-12x-6y
d)4x+5-x-4+x-3x=x+1
e)0,5a-2a+9-0,5a-11,5=-2a-2,5
f)-14k+9k-13+k+3+4k=-10
g)-3k+2m+5m-7+k-m=-2k+6m-7
h)2x-4+3x-2=5x-6
i)x-3y-2x+6y=-x+3y
j)2y-5-3y-4-8y+9=-9y
zad3. zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartości wyrażenia:
a)-5t+t-6-7t+8t+2+2t=-1t-4 (dla t= -3,2)
-1*(-3,2)-4=3,2-4=-0,8
b)-7x+6y+3x-2y+x-3y=-3x-y (dla x= -2/3 i y= 4/7)
-3*(-⅔)-⁴/₇=⁶/₃-⁴/₇=2-⁴/₇=1³/₇
zad.4 zapisz krócej:
a) 6x+4x+5x=15x
b)2a+5a-3a=4a
c)3b+2b-5b=0
d)3b+8b=11b
e)17x-9x=8x
f)4y+(-3y)=4y-3y=y
g)8z-15z=-7z
h)6x-2x+1½x=5½x
i)5t-7t+(-2,5t)=-2t-2,5t=-4,5t
2010-04-02T18:03:13+02:00
Zad. 1
b) -a+1
c)-4x +7
d)2a-3b
e)-1
f)7x-3y
g)8x-4
h) -2y-11
i)-5a-b
j)-2 i 1/2t-3x

zad.2
a)2+5y
b)-4x-5
c)-12x-6y
d)x+1
e)-2a-2,5
f)-10
g)-2k+6m-7
h)5x-6
i)-x+3y
j)-9y

zad3.
a)-t-4 (dla t= -3,2) 3,2-4=-0,8
b)-3x+y (dla x= -2/3 i y= 4/7) -3*(-2/3) +4/7=2 i 4/7
zad.4
a) 15x
b)4a
c)0
d)11b
e)8x
f)y
g)-7z
h)5i 1/2x
i)-4,5t