Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T20:33:04+01:00
Zastosowanie:
* jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo ;
* zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej ;
* jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców ;
* czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych ;
* czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych ;
* w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego ;
* stosowany do "zasilania" markerów do gry w paintball
* stosowany również w napojach gazowanych. Jego numer jako dodatku do żywności to E290.

Znaczenie:
Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.

Suchy lód:
Suchy lód to dwutlenek węgla w fazie stałej, w warunkach normalnych przechodzi całkowicie w stan gazowy pobierając ciepło z otoczenia. Jest produktem bezwonnym, bez smaku, nietoksycznym, o temperaturze sublimacji - 78 st.C.

Zastosowanie:
* chłodzenie produktów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych
* transport produktów wrażliwych na temperaturę
* catering
* otrzymywanie gęstego dymu wykorzystywanego do efektów specjalnych (teatr, kino, promocje)
* rozdrabnianie w niskich temperaturach - kriomielenie
* połączenia mechaniczne na wcisk - pasowanie "sworzeń-tuleja"

Znaczenie:
Suchy lód klasyfikuje się w średniej półce cenowej i jest powszechnie wykorzystywanym środkiem chłodzącym w laboratoriach, chłodniach przemysłowych i przy transportowaniu szybko psujących się produktów spożywczych. Suchy lód w blokach można stosunkowo długo przechowywać w pojemnikach izolowanych termicznie bez konieczności dodatkowego ich chłodzenia, np. w opakowaniach styropianowych umieszczonych w specjalnych kontenerach straty suchego lodu wynoszą około 4% na dobę.
Nieizolowane duże bloki suchego lodu sublimują dość powoli. Np. blok o objętości 1 dm3 sublimuje w temperaturze pokojowej w zamkniętym pomieszczeniu ok 2-3 godzin. Sublimację można przyspieszyć poprzez rozdrobnienie bloków.
W łaźniach laboratoryjnych suchy lód stosuje się zazwyczaj w postaci mieszaniny chłodzącej składającej się z rozdrobnionego suchego lodu i rozpuszczalnika organicznego o niskiej temperaturze krzepnięcia (< -80° C), np. aceton lub etanol.

2 5 2
2009-11-01T20:36:54+01:00
Zastosowanie w gospodarce człowieka tlenku węgla (lV)

* jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo ;
* zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej ;
* jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców ;
* czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych ;
* czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych ;
* w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego ;
* stosowany do "zasilania" markerów do gry w paintball
* stosowany również w napojach gazowanych. Jego numer jako dodatku do żywności to E290.

Suchy lód - zestalony dwutlenek węgla stosowany w chłodnictwie samodzielnie lub jako składnik mieszanin oziębiających. Otrzymywany przez rozprężanie ciekłego dwutlenku węgla i prasowanie. W warunkach normalnych suchy lód nie topi się lecz sublimuje. Proces ten powoduje samorzutne ochłodzenie się suchego lodu do temp. -78,5°C.

Właściwości:

* temperatura sublimacji: -78,5 °C
* gęstość: 1,1 - 1,4 g/cm3

Suchy lód klasyfikuje się w średniej półce cenowej i jest powszechnie wykorzystywanym środkiem chłodzącym w laboratoriach, chłodniach przemysłowych i przy transportowaniu szybko psujących się produktów spożywczych. Suchy lód w blokach można stosunkowo długo przechowywać w pojemnikach izolowanych termicznie bez konieczności dodatkowego ich chłodzenia, np. w opakowaniach styropianowych umieszczonych w specjalnych kontenerach straty suchego lodu wynoszą około 4% na dobę.

Nieizolowane duże bloki suchego lodu sublimują dość powoli. Np. blok o objętości 1 dm3 sublimuje w temperaturze pokojowej w zamkniętym pomieszczeniu ok 2-3 godzin. Sublimację można przyspieszyć poprzez rozdrobnienie bloków.

W łaźniach laboratoryjnych suchy lód stosuje się zazwyczaj w postaci mieszaniny chłodzącej składającej się z rozdrobnionego suchego lodu i rozpuszczalnika organicznego o niskiej temperaturze krzepnięcia (< -80° C), np. aceton lub etanol.
1 5 1