Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T18:35:45+02:00
Teren Mazowsza jest urozmaicony dolinami wielu rzek, które tworzy np. Wisła. Jest on w większej części położony na obszarze Niziny Środkowopolskiej lecz przez działanie lądolodu teren ten nie jest całkowicie płaski. Krajobrazy mazowieckie są urozmaicone, został ukształtowany właśnie dzięki epoce lodowcowej.
Najniższy punkt – jest na Wiśle koło Płocka :52 m n. p. m.
Najwyższym punkt ma 408 m n.p.m. góra Altana.
Największy wpływ na ukształtowanie terenu wywarło zlodowacenie północnopolskie- Wisły.
W centralnej części tego obszaru występują moreny czołowe. Jest to dowód na działalność lądolodu. W zachodniej części występują jeziora polodowcowe. Mazowsze obfituje w rzeki i strumienie. Największą jest Wisła.
Na południu tego terenu jest pas wyżyn (Część wyżyny Kieleckiej)
Tak duże zróżnicowanie terenu tego regionu wynika z historii geologicznej tego obszaru. Duże znaczenie miało działanie lądolodu który nasuwał się na teren naszego kraju. Dzięki niemu mamy m.in. jeziora oraz zróżnicowanie wysokościowe terenu.

Literatura:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie
http://tomicki.net/20031122-03.php

Reszta to wiedza własna.

Pozdrawiam.
1 5 1
2010-04-02T19:20:51+02:00
Mazowsze w całości znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Stanowi ok. ¾ jego powierzchni.
Dzieje geologiczne: Skały mezozoiczne obejmują Mazowsze łukiem o kształcie zbliżonym do podkowy, w środku której tworzy się obniżenie nazywane Niecką Mazowiecką, zapełnione przez osady trzeciorzędowe. Niecka Mazowiecka wraz z analogiczną Niecką Wielkopolską tworzą obszar zwany Depresją Centralną Polski. Morze opuściło ją po raz ostatni w oligocenie (prawie 20 mln lat temu). Z tego okresu pozostały bardzo charakterystyczne, nieprzepuszczalne dla wody osady piaszczyste, zwane także formacją glaukonitową.
W starszym trzecierzędzie na terenie całej Polski panowały warunki tropikalne. Ze szczątków bujnej roślinności tworzyły się złoża węgla brunatnego.
Województwo mazowieckie jest prawie w całości położone na obszarze Nizin Środkowopolskich. W krajobrazie przeważają płaskie lub lekko faliste równiny ukształtowane w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.

Krajobraz jest urozmaicony niewielkimi wzgórzami morenowymi, dolinami rzecznymi i piaszczystymi wydmami w dolinie Wisły, dolinie Bugu oraz na sandrowej Równinie Kurpiowskiej. Wzdłuż rzek utworzyły się wysokie skarpy, na których w średniowieczu zakładano mazowieckie grody i miasta (Warszawa, Czersk, Płock, Wyszogród, Zakroczym).

Wąski pas ziemi na południu to już strefa wyżynna. Zaczyna się tam Przedgórze Iłżeckie stanowiące część Wyżyny Kieleckiej należącej do województwa świętokrzyskiego.

Niewielkie tereny na zachód od Płocka wchodzą w skład Pojezierzy Południowobałtyckich.

http://www.eszkola.pl/czytaj/%20Mazowsze/8995

http://www.ekomazowsze.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=120
1 5 1