W jakich punktach okrąg o równaniu (x-1)^2 + (y-3)^2 = 10 przecina osie układu współrzędnych ? ?


wszystkie miary kątów sześciokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 10 stopni. wyznacz miarę najmniejszego kąta tego wielokąta? ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T18:43:22+02:00
(x-1)²+(y-3)²=10
Oś OX--> y=0
x²-2x+1+(-3)²=10
x²-2x+1+9-10=0
x²-2x=0
x(x-2)=0
x=0 i x=2

Oś OY-->x=0
(x-1)²+(y-3)²=10
(-1)²+y²-6y+9=10
1+y²-6y+9-10=0
y²-6y=0
y(y-6)=0
y=0 i y=6

Zad. 2
pierwszy kąt - α
drugi kąt - α+10°
trzeci kąt - α+20°
czwarty kąt - α+30°
piąty kąt - α+40°
szósty kąt - α+50°

suma miar kątów w sześciokącie= 720°
6α+150°=720°
6α=570°
α=570°/6=95°
pierwszy kąt ma 95°
8 4 8