Oznaczenie nazw:
ciało fizyczne,
substancja..
Podać przykłady ciał fizycznych,
zjawisk fizycznych,
statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań.
przykłady, w których występują statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań..
PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-02T19:09:35+02:00
Odp.1
Ciało fizyczne jest to przedmiot badania fizyki np.rower,telewizor,szyba ,szklanka.
Substancja jest to rodzaj materii o ściśle określonych właściwościach chemicznych i fizycznych.
Dynamiczne skutki działania polegają na :
-wprawieniu ciała w ruch;
-zatrzymaniu ciała będącego w ruchu;
-zmianie kierunku ruchu ciała.
Statyczne skutki oddziaływań polegają na zmianie kształtu ciała.
1 5 1