Funkcja f(x) x²-a przyjmuje wartosci ujemne dla?
2.jesli do wykresu funkcji f(x)=(½) w potedze x + a nalezy do wykresu punkt P(-1,3) to ile ma m
3.jesli wykres funkcji f(x)=2x-4b przecina oś OY w punkcie P(0,5) to ile ma b? prosze o wyjasnienie jak to zrobic

2

Odpowiedzi

2010-04-02T20:53:53+02:00
Wykres f(x)=x²-a ma ramiona do góry skierowane i przecna oś oY w punktach (-pierwiasteka, 0) i (pierwiasteka,0). Ujemne wartości przyjmuje w przedziale od (-pierwiasteka; pierwiasteka)

2. y=(1/2) do potęgi x + a
podstawiam współrzędne punktu P(-1,3)
3 = (1/2) do potęgi (-1) + a
3 = 2+a
a=1

3.f(x)=2x-4b punkt P(0,5) należy do wykresu więc podstawiam jego wspólrzędne:
5 = 2 * 0 -4b
5 = 4b
5/4 = b
1 2 1
2010-04-02T21:25:49+02:00
Funkcja f(x) x²-a przyjmuje wartosci ujemne dla?
x²-a<0
a>0
x∈(-∞;-√a)u(√a;+∞)

2.jesli do wykresu funkcji f(x)=(½) w potedze x + a nalezy do wykresu punkt P(-1,3) to ile ma m
chyba a?
f(x)=(½) w potedze x + a
(-1,3)
3=(½)⁻¹+a
3=2+a
a=1

3.jesli wykres funkcji f(x)=2x-4b przecina oś OY w punkcie P(0,5) to ile ma b?
f(x)=2x-4b
P(0,5)
5=0-4b
4b=5
b=5/4=1 i 1/4