Mam zadanie dodatkowe wybrać piosenkę i ją przetłumaczyć,
strasznie podoba mi się ta piosenka ale nie ma do niej tłumaczenia
szukałam już wszędzie... Kto przetłumaczy piosenkę dostanie ode mnie 25pkt ;);*I promise to love you
Every day of forever
This I swear to you
Bella, I love you
Without you, I would die
This I know is true
You stole my heart
And I won't ever let you go

Go to sleep, little one
You are so precious to me
You are safe in my arms
Safe from any harm
You are heaven's gift to me
There is nothing to fear while I'm here
Now close your eyes and dream

You are the most beautiful soul to me
You never see yourself as clearly as me
While you sleep close, holding me
I'll tell you a little secret
That your dreams will only know

I loved you when I first saw you
I vowed to never let you get away
Sometimes when I stay, I hear you call my name
Only to hear it in your dreams
One day I'll ask you to be with me
Until then, I'll dream
Even though I can't sleep...

You will never understand what you mean to me
You are my life
Before you, I was lost
And as I see you sleep now
I'll let you know somehow
Saving you saved me
My heart is yours to keep
Now sleep...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T20:43:24+02:00
Obiecuję kochać ciebie
Każdego dnia z na zawsze
To, które składam przysięgę tobie
Bella, kocham ciebie
Bez ciebie, umarłbym
To, które znam jest prawdziwe
Ukradłeś moje serce
I kiedykolwiek nie pozwolę tobie pójść

Zaśnij, mały
Jesteś tak cenny do mnie
Jesteś bezpieczny w moich rękach
Bezpieczny od jakiejś szkody
Jesteś prezentem nieba do mnie
Nie ma niczego, by bać się kiedy jestem tutaj
Teraz zamykają oczy i sen

Jesteś najpiękniejszą duszą do mnie
Nigdy nie widzisz siebie tak wyraźnie jak mnie
Kiedy śpisz blisko, trzymając mnie
Powiem tobie mały sekret
Że twoje sny tylko będą wiedziały

Kochałem ciebie kiedy najpierw widziałem ciebie
Ślubowałem nigdy nie pozwolić tobie odejść
Czasami kiedy pozostaję, słyszę, jak dzwonisz moje imię
Tylko usłyszeć to w twoich snach
Jednego dnia poproszę ciebie być z mną
Do tego czasu , będę śnił
Chociaż nie mogę spać...

Nigdy nie zrozumiesz co znaczysz mi
Jesteś moim życiem
Przed tobą, zostałem zaginięty
I jako widzę, jak śpisz teraz
Dam tobie znać jakoś
Ratowanie ciebie uratowało mnie
Moje serce jest twoje by trzymać
Teraz śpij...mam nadzieje że pomogłam;]
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T21:10:10+02:00
Obiecuję kochać ciebie
Każdego dnia na zawsze
To, które składam przysięgę tobie
Bella, kocham ciebie
Bez ciebie umarłbym
To, które znam jest prawdziwe
Ukradłeś moje serce.
I kiedykolwiek nie pozwolę tobie pójść
Zaśnij, mały.
Jesteś tak cenny dla mnie.
Jesteś bezpieczny w mych rękach
Bezpieczniejszy od jakiejś szkody
Jesteś prezentem nieba dla mnie
Nie ma niczego, by bać się kiedy jestem tutaj
Teraz zamykają się oczy i sen
Jesteś najpiękniejszą duszą dla mnie
Nigdy nie widzisz siebie tak wyraźnie jak mnie
Kiedy śpisz blisko, trzymając mnie
Ja powiem tobie mały sekret
Że twoje sny tylko będą wiedziały
Kochałem ciebie kiedy najpierw widziałem ciebie
Ślubowałem nigdy nie pozwolić tobie odejść
Czasami kiedy pozostaję, słyszę, jak dzwonisz moje imię
Tylko usłyszeć to w twoich snach
Jednego dnia poproszę ciebie być z mną
Do tego czasu , będę śnił
Chociaż nie mogę spać.
Nigdy nie zrozumiesz co znaczysz mi, jesteś moim życiem
Przed tobą, zostałem zaginiony
I jako widzę, jak śpisz teraz
Dam tobie jakoś znać .
Ratowanie ciebie uratowało mnie.
Moje serce jest twoje by trzymać
Teraz śpij.