Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T22:39:57+02:00
Twórczość poetycka okresu Nowej fali


-----Twórczość poetycka okresu Nowej fali to odrodzenie dla polskiej literatury.
Twórczość poetycka tej formacji miała na celu krytykować stereotypy tamtejszej formy pisania.

-----Nowa Fala była formacją poetów, działających w latach 60, którzy debiut swój mieli w marcu 1968 i grudzień 1970. Nazywano ich pokoleniem 68. Krakowska grupa "Teraz" (nazwana potem Nową falą), to zbiór poetów takich jak Wit Jaworski, Julian Kornhauser, Jerzy Kronhold, Stanisław Stabro, Adam Zagajewski. Największym aspektem, który sprawił , iż Nowa Fala stała się popularna, był bunt przeciwko literaturze zastanej.Twórcy Nowej Fali nie wyrobili sobie odpowiedniego języka poetyckiego, jednak ich wypowiedzi miały charakterystyczny styl. Najważniejszym aspektem tego stylu, było używanie słów łatwych do zrozumienia dla odbiorcy. Były to zwroty rozpoznawalne dla języka gazety, pism oficjalnych, ankiet urzędowych, języka ulicy. Najważniejszym wzorem dla poetów nowej Fali, była krytyka literatury powojennej, ponieważ uważali, że nie spełniała swoich obowiązków i nie akceptowała rzeczywistości lat 60 i 70. Literatura powojenna
utrzymywała te czasy w formie rozbitej i niepotrzebnej. Stąd wywodzi się krytyka literatury. Jedną z rzeczy, które przyczyniły się do sławy Nowej Fali, było odstąpienie od dawnych form pisarskich. Marzec 68, to data wiążąca się z brutalnym manipulowaniem językiem. Język, to jedna z form, na którą członkowie Nowej Fali bardzo zwracali uwagę. kluczowym elementem był świat przedstawiony, który łatwo było opisać używając nowego języka. Sprawiało to, iż poeci mogli kreatywnie przedstawiać swoje myśli. ---200---

----Około roku 1976 poeci Nowej Fali zaczęli tracić ze sobą kontakt, oraz los sprawił, iż zaczęli się rozchodzić. Niektórzy z nich zaangażowali się w inną działalność, a inni działali prawie wyłącznie w drugim obiegu. Historia tej niezwykłej grupy, zapisze się w literaturze wielkimi literami, ponieważ kilku ludzi potrafiło przeciwstawić się stereotypom i pchnąć twórczość poetycką do przodu.

Mam nadzieję, że pomogłem.

SERDECZNIE POZDRAWIAM

Żeby nie było niedomówień, praca pisana przeze mnie, więc widząc jej obszerność, nie zgłaszaj od razu spamu. Słów tych nie kieruję do autora zadania, tylko ludzi, którzy lubią na mnie donosić. Was też serdecznie pozdrawiam.2 3 2