1.Od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej ?
2 Wektor prędkości protonów wpadających w jednorodne pole magnetyczne jest prostopadły do Lini tego pola .
a.Czy zadziała na nie siła Lorentza ?
b.Po jakim torze będą się poruszać protony w polu magnetycznym ?
c.Czy wartość prędkości protonów się zmieni ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T22:13:57+02:00
1.Zgodnie ze wzorem F=BIlsina
Siła elektrodynamiczna zależy od długości przewodnika (l), od natężenia prądu w nim płynącego (I), indukcji elektromagnetycznej pola (B) oraz kąta pomiędzy kierunkiem indukcji, a przewodnika (sina)

2.a)Tak
b)po okręgu
c)Nie
11 4 11