Oblicz długość fali światła sodowego, którym oświetlono siatkę dyfrakcyjną wiedząc, że prążek pierwszego rzędu powstał w odległości x=15 cm od prążka zerowego, a stała siatki dyfrakcyjnej wynosi a=4*10 do -4 cm. Obraz oglądamy na ekranie odległym od siatki o d=1m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T01:25:38+02:00
Λ=?
n=1
x=15 cm = 0,15 m
a=4*10⁻⁴ cm=4*10⁻⁶m=0,000004m
d=1m.

wzór
a*sin(α)=nλ

z²=x²+d²=0,0225+1=1,0225 m²
z=√(1,0225 m²)=1,011187421 m

sin(α)=x/z=0,148340453

λ=a*sin(α)/n=0,000004m*0,148340453=0,000000593m=593nm
4 5 4