Odpowiedzi

2010-04-02T22:28:17+02:00

Wide area network
metropolitan area network
Local Area Network

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T22:36:41+02:00
1. LAN - sieć lokalna, sieć na stosunkowo niewielkim obszarze, np. budynek, osiedle itp.
MAN - sieć miejska zbudowana na obszarze jednego miasta lub aglomeracji
WAN - sieć łącząca komputery geograficznie oddalone od siebie.

2. topologia magistrali
zalety:
- niski koszt i układ okablowania
wady:
- spadek wydajności sieci podczas intensywnej transmisji oraz przy dużej liczbie komputerów
- uszkodzenie kabla powoduje unieruchomienie całej sieci
- trudna diagnostyka i lokalizacja błędów

topologia gwiazda
zalety:
- duża przejrzystość sieci
- łatwość rozbudowy
- duża wydajność
- łatwa kontrola i likwidacja błędu
wady:
- nadaje się do tworzenia niewielkich sieci (ograniczona długość kabla - 100m)
- duży koszt budowy (duża ilość kabla)

topologia pierścieni
zalety:
- niski koszt
- łatwa rozbudowa
wady:
- duża awaryjność
- spadek wydajności wraz z dodaniem kolejnych komputerów
- trudna diagnostyka uszkodzeń

Klient-serwer - system, w którym serwer świadczy usługi dołączonym stacjom roboczym

Peer-to-peer (P2P) - każdy komputer w sieci ma takie same prawa, zadania, każdy pełni funkcje klienta i serwera (sieć równorzędna)