Prosta o współczynniku kierunkowym a=-2 przechodzi przez punkty (0,-5) ma postać?

prosta równoległa do prostej o równaniu y=-2x+1 przechodząca przez punkt (-2) ma postać?

dana jest funkcja y=x-1/x-3-2pierwiastki(chodzi o pierwiastek z 3)3-x.funkcja ma wartości dla argumentu?

1

Odpowiedzi

2010-04-02T23:34:40+02:00
1.
y=ax +b
-5=-2 * 0 + b
-5=b

czyli y= -2x -5

reszta jest niezrozumiała gdyż w 2. punkt ma podaną tylko jedną współrzędną, a w 3. nie rozumiem pytania(funkcja ma wartości dla argumentu?)
3 3 3