1.Wymień trzy grupy na które podzieliła sie sanacja po śmierci Józefa Piusuckiego ??
2.Polacz ..
a.obozy pracy przymusowe w ZSRR 1.kolkozy
b.wojna domowa w Hiszpanii 2.pogrom zydow we wloszech
c.kolektywizacja wsi 3.lagry
d.noc kryształowa 4. wlonczenie Austri do Niem.
e.anschluss 5.gen. Francisco Franco

1

Odpowiedzi

2010-04-03T07:55:52+02:00
Grupa: zamkowa, reformatorska i wojskowa.
1c
2d
3a
4e
5b