Odpowiedzi

2010-04-02T23:46:42+02:00
2)Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt p=(4;2) i prostopadłej do prostej y=3x-1a= -1/3

2=4×(-1/3)+b
2=-4/3+b
2+1 1/3= b
3 1/3 = b

y= -1/3 + 3 1/3


chyba to jest to..

zad 1

z pitagorosa

a²+ b²= c²

pole pierwszego trojkata

c²=2²+5²
c²=4+25
c²=29
c=√29

drugi trojkat

c²=4²+5²
c²=16+25
c²=41
c=√41


trzeci trojkat

c²=1²+3²
c²=1+9
c²=10
c=√10


obwód trójkąta w srodku
√41 + √10 + √29

;))

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T23:49:51+02:00
1)
|AB|²=2²+5²
|AB|²=29 /√
|AB|=√29

|BC|²=4²+5²
|BC|²=41 /√
|BC|=√41

|AC|²=3²+1²
|AC|²=10 /√
|AC|=√10

Obw= √29 + √41 + √10


2)
y = ax +b
y = 2
x = 4
a = - 1/3

2= -⅓*4 +b
b= 2 + 4/3
b = 3⅓

y= -⅓x + 3⅓