W basenie znajduje się 2400m³ wody.Przy otwartym zaworze w ciągu minuty można z basenu spuścić 8m³ wody.
a]wyraz objętość V wody pozostajacej w basienie jako fukncję czasu t. Podaj dziedzinę fukcji.
b]po jakim czasie pozostanie w basienie 800m³wody?
c]po ilu godzinach basen będzie pusty?

Ile kawałków o długości 1m 35 cm można uciąć ze sznurka o długości 10m55cm?
a]6 b]7 c]8 d]9

Kasia i jej młodszy brat Bartek wspolnie zarabiaja w czasie wakacji na ziomowy wyjazd na narty . Bartek zarabia srednio 4,5 zł za godzine co stanowi 30% zarobku Kasi.Ile zarabiają przez godzinę?
a]15 zł b]31,50 c]7,50 d]19,50

Ile jest równa suma liczb √27 oraz 4√3?
a]7√3 b]4√30 c]13√3 d]75

Która z liczb NIE jest zaokrągleniem liczby π=3,141592...?
a]3 b]3,1 c]3,14 d]3,141

Sławek maluje płot.Jeżeli całą pracę ma wykonać w m godzin to jaką jej cześć wykonał w p godzin?

a]m/p b]p/m c]mp d]1/mp

Która z ponizszych liczb jest większa od 1/3

a]0,03 b]1/0,03 c/ (1/3)² d] 2/7

Jeżeli log₃x=2 to x wynosi?
a]6 b]9 c]5 d]3

ile jest równa polowa liczby 8⁶?
a] 8³ b]4⁶ c]2¹⁷ d]8

Które z rownan opisuje prostą rownoległa do osi OX?
a]y-4=0 b]y-x=0 c]x+2y=0 d]x+y-1=0

Liczba log₂(log20+log5) jest równa?
a]5 b]2 c]1 d]0

Jezeli log₈2=a to a ma wartosc?

a]3 b]1/2 c/1/3 d]4

Jaką cześcią godziny jest czas miedzy 15:51 a 16:18 tego samego dnia?
a]1/3 b]3/10 c]9/20 d]20/27


Prosta wyznaczona przez punkty S=(2,5) i J (1,-3) przechodzi przez punkt:
a](0,7) b] (2,0) c](8,50) d](-10,-91)1

Odpowiedzi

2010-04-03T00:08:50+02:00
W basenie znajduje się 2400m³ wody.Przy otwartym zaworze w ciągu minuty można z basenu spuścić 8m³ wody.
a]wyraz objętość V wody pozostajacej w basienie jako fukncję czasu t. Podaj dziedzinę fukcji.
f(t)=2400-8t
D=<0;300>
b]po jakim czasie pozostanie w basienie 800m³wody?
800=2400-8t
8t=2400-800
8t=1600
t=200minut
c]po ilu godzinach basen będzie pusty?
2400-8t=0
8t=2400
t=300min=5h

Ile kawałków o długości 1m 35 cm można uciąć ze sznurka o długości 10m55cm?
a]6 b]7 c]8 d]9
10m55cm=10,55:1,35=7,8...
b]7

Kasia i jej młodszy brat Bartek wspolnie zarabiaja w czasie wakacji na ziomowy wyjazd na narty . Bartek zarabia srednio 4,5 zł za godzine co stanowi 30% zarobku Kasi.Ile zarabiają przez godzinę?
a]15 zł b]31,50 c]7,50 d]19,50
4,5 zł =0,3x
x=4,5:0,3
x=15zł
15+4,5=19,50zł
d]19,50

Ile jest równa suma liczb √27 oraz 4√3?
a]7√3 b]4√30 c]13√3 d]75
√27 + 4√3=3√3+4√3=7√3
a]7√3

Która z liczb NIE jest zaokrągleniem liczby π=3,141592...?
a]3 b]3,1 c]3,14 d]3,141
d]3,141

Sławek maluje płot.Jeżeli całą pracę ma wykonać w m godzin to jaką jej cześć wykonał w p godzin?
w 1h wykona 1/m pracy
w p h
b]p/m
a]m/p b]p/m c]mp d]1/mp

Która z ponizszych liczb jest większa od 1/3
b]1/0,03=1*100/3=100/3
a]0,03 b]1/0,03 c/ (1/3)² d] 2/7

Jeżeli log₃x=2 to x wynosi?
a]6 b]9 c]5 d]3
x=3^2=9
b]9

ile jest równa polowa liczby 8⁶?
1/2*(2³)⁶1/2*2¹⁸=2¹⁷
c]2¹⁷
a] 8³ b]4⁶ c]2¹⁷ d]8

Które z rownan opisuje prostą rownoległa do osi OX?
a]y-4=0
a]y-4=0 b]y-x=0 c]x+2y=0 d]x+y-1=0

Liczba log₂(log20+log5) jest równa?
log₂(log20*5)=log₂(log100)=log₂2=1
c]1
a]5 b]2 c]1 d]0

Jezeli log₈2=a to a ma wartosc?
8^a=2
2^3a=2
3a=1
a=1/3
c/1/3
a]3 b]1/2 c/1/3 d]4

Jaką cześcią godziny jest czas miedzy 15:51 a 16:18 tego samego dnia?
15:51 a 16:18
9+18=27 min
27/60=9/20
c]9/20
a]1/3 b]3/10 c]9/20 d]20/27


Prosta wyznaczona przez punkty S=(2,5) i J (1,-3) przechodzi przez punkt:
a](0,7) b] (2,0) c](8,50) d](-10,-91)
y=ax+b
5=2a+b
-3=a+b
---
8=a
b=-11
y=8x-11
d](-10,-91)
1 5 1