Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:00:27+02:00
Historyczne:
- przełom w historii, upadek klasycznych wzorców,
- sztuka wiązała się często bezpośrednio z patriotyzmem pozwalając przetrwać trudny czas zaborów,
- rewolucja przemysłowa,
- czas niewoli w Polsce - zabory,
- z zaborami związane prześladowania - np. wywózki w głąb Rosji,
-bieda w części kraju,
- tempeienie języka polskiego przez zaborców,
społeczne:
- bunt młodych twórców wobec tradycji,
- traktowanie poety jako kogoś ponad, bycie poetą podnosiło status społeczny,
- szacunek wobec sztuki,
- kult wybitnej jednostki,
- bunt przeciw arystokracji i mieszczaństwu,
- kult duchowości i mistycyzmu,
- uczucie ponad rozumem,
- sztuka stałą się metodą poznawania świata,
- walka z tyranią i uprzedzeniami (np.rasowymi),
- tęsknota za Arkadią (rajem, utopią),
- umiłowanie wolności,
- indywidualzim,