Podziel podane pierwiastki na wykazujące dążność do uzyskiwania konfiguracji neonu lub kryptonu: Be, In, N, Mg, Se, Sr, Nb, Al. Czy wszystkie można zakwalifikować, gdyż wydaje mi się że np. Be to do Helu raczej? I czy In również nie dązy czasem do Xe?

1

Odpowiedzi

2010-04-03T05:29:28+02:00
Odp.
Do konfiguracji neonu dążą;
Be-beryl i azot N;
a do kryptonu tylko selen Se.