Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T10:50:40+02:00
Zad_10

program dzelnik;
uses CRT;
var
i,j:integer;
begin
clrscr;
Writeln('Dzialanie programu: wyszukiwanie i wypisywanie liczb 2cyfrowych, ktorych iloczyn cyfr jest nieparzysty');
Writeln;

for i := 1 to 9 do
for j := 1 to 9 do
if (i*j) mod 2 <> 0 then write(i,j,' ');
readln;
end.

2010-04-03T10:57:18+02:00
Zadanie 2.
program cc;
uses crt;
var
i,d,j:byte;
begin
clrscr;
writeln('Dzialanie programu: wyszukiwnie i wypisanie liczb dwucyfrowych, ktorych iloczyn');
writeln('cyfr jest nieparzysty:');
writeln;
for i:=10 to 99 do
begin
d:=(i div 10);
j:=i-(d*10);
if (((d*i)mod 2) = 1) then
write(i:4);
end;
readln;
end.

Zadanie 1.
program cc;
uses crt;
var i,j,pomi,pomj:word;

function suma(liczba:word):word;
var z:word;
begin
suma:=0;
for z:=2 to liczba-1 do
begin
if (liczba mod z)=0 then suma:=suma+(liczba div z);
end;
suma:=suma+1;
end;

begin
clrscr;
writeln('Para liczb zaprzyjaznionych to takie dwie liczby gdzie suma podzielnikow');
writeln('jednej liczby rowna sie drugiej liczbie.');
writeln;
writeln('Odszukam trzy pary liczb zaprzyjaznonych. Odszukanie nastepnych par zajmuje');
writeln('mi duzo czasu');
writeln;
for i:=2 to 3000 do
begin
for j:=2 to 3000 do
begin
pomi:=suma(i);
pomj:=suma(j);
if (j=pomi) then
if (i=pomj) then
begin
writeln(i,' i ',j);
end;
end;
end;
readln;
end.