Proszę napisać po angielsku : Jak spędziłeś Wielką Sobotę - opis dnia.
Nie musi być szczegółowo, ale prosiłbym minimum 6-8 zdań. Praca na poziomie 1 liceum - zaawansowany. Wiec past simple, past continous oraz present perfect dobrze zastosowane mile widziane. Z góry dziękuje.
P.S. bym napisał sam ale jest to karna praca domowa a szkoda świąt ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-03T09:22:22+02:00
Tłumaczenie angielskie:
Into the Holy Saturday not early to get up, since nowhere I went and I had no duties. When the sun already rose, that is so about 10 for hour I could calmly leave the bed. I ate the good breakfast and I went to prepare the morning toilet for myself. In the afternoon I was already ready for the work baking the cake is which. The mum helped me, because even though I could do it alone I preferred the expert under the eye. The mum made the cake, but I stuffing and together we created a work of art. When the cake already baked I had the rest which I chased off in front of the computer. After an hour the cake baked and we decorated altogether them and it left so beautiful, and smell. We went to the church behind the food blessed at Easter, therefore because so a tradition is falling out and by the way we visited grandfathers. By the tea we discussed how we will spend our holidays, however we talked mainly about neighbours. With evening everyone rested after a hard day, we ate our supper and we planned the evening toilet for ourselves. And we went to bed, since it was necessary tomorrow to get up well rested.

Tłumaczenie polskie jakbyś chciała:
W Wielką Sobotę nie wcześnie wstać, ponieważ nigdzie nie szłam i nie miałam żadnych obowiązków. Gdy już słońce wstało, czyli tak o 10 godzinie mogłam spokojnie wyjść z łóżka. Zjadłam dobre śniadanie i poszłam przyszykować sobie poranną toaletę. Po południu byłam już gotowa do pracy jaką jest pieczenie ciasta. Mama mi pomagała, bo choć mogłam to zrobić sama to wolałam pod okiem eksperta. Mama robiła ciasto, a ja farsz i razem stworzyliśmy dzieło sztuki. Gdy już ciasto się piekło to ja miałam odpoczynek, który spędziłam przed komputerem. Po godzinie ciasto się upiekło i ozdabialiśmy je razem i wyszło takie piękne, a zapach. Poszliśmy do kościoła za święconką, dlatego bo taka wypada tradycja i przy okazji odwiedziliśmy dziadków. Przy herbacie omówiliśmy jak spędzimy wakacje, jednak rozmawialiśmy głównie o sąsiadach. Wieczorem każdy odpoczywał po ciężkim dniu, zjedliśmy kolacje i szykowaliśmy sobie toaletę wieczorną. No i poszliśmy spać, ponieważ trzeba było jutro wstać wypoczętym.