Odpowiedzi

2009-11-01T20:53:43+01:00
Ja nie powinnam jesc dużo słodyczy.
I shouldn't eat a lot of sweets.

Ty nie powinieneś chodzic spac późno.
You shouldn't go to bed late.

Ona nie powinna dawac kotu dużo frytek.
She shouldn't give her cat a lot of chips.

Oni nie powinni łamac zasad.
They shouldn't break a rule.

On nie powinien ciąc włosów Ani.
He shouldn't cut Anna's hair.

Ja powinnam myc zęby codziennie.
I should clean my teeth everyday.

On powinien iśc do lekarza.
He should go to the doctor.

Oni powinni słuchac nauczyciela.
They should listen a teacher.

Ty powinieneś jeśc sniadanie.
You should eat breakfast.

On powinien jeśc kolacje.
He should eats the suppers.
8 4 8
2009-11-01T20:56:17+01:00
He should play the game-On miał grać w grę
he should tidy his room-On miał posprzątać jego pokój
he should do the homework- on miał odrobić lekcje
he should read a book-on miał przeczytać książkę
he should go to the library- on miał iść do biblioteki
he shouldn't ride a bike- On nie miał jechać na rowerze
he shouldn't eat breakfast- on nie miał jeść śniadania
he shouldn't take a photo-on nie miał robić zdjęcia
he shouldn't play football-on nie miał grać w piłkę nożną
he shouldn't sleep-on nie miał spać
2 1 2
2009-11-01T21:01:19+01:00
1. I should learn more - powinnam się więcej uczyć.
2. I should be quiet - powinnam być cicho.
3. You should come to me - powinienieś przyjść do mnie.
4. She should come to school - ona powinna przyjść do szkoły.
5. They should sleep more - oni powinni spać więcej.
6. You should do your homework - powinnaś zrobić zadanie.
7. He shouldn't smoke - on nie powinien palić.
8. We shouldn't talk - my nie powinniśmy rozmawiać.
9. You shouldn't run so fast - wy nie powinniście biec tak szybko.
10. Steven shouldn't look after his sister - Steven nie powinien opiekować się siostrą.
4 2 4