Jest tu 8 zadań jeżeli nie umiecie ich rozwiązać to nawet nie próbujcie bo zgłaszam spam.

1. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach:
a) chlorek chromu(III); b) siarczek srebra(I); c) tlenek manganu(IV); d) jodek ołowiu(II); e) bromek miedzi(I).

2. Podaj nazwy związków chemicznych: BeS, CaBr₂, NaF, Cr₂O₃, PbS₂, FeBr₃, Mn₂O₇, All₃.

3. Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych:
a) dwa atomy wapnia; b) trzy cząsteczki wodoru; c) cztery cząsteczki chloru srebra(I); d) dwie cząsteczki tlenku węgla(II); e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III).

4. Odczytaj zapisy.
3N, 2 ZnS, 2 N₂, 2 Fe, 5 H₂O, 4 Cl, 4 Cl₂O

5. Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach.
a) 4 Cl₂; b) 3 P₄; c) 5 K₂O; d) 2 Cl₂O₅; e) 3 H₂SO₄

--------------------

1. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są następujące:
a) chlor + chrom -------> chlorek chromu(III)
b) żelazo + tlen -------> tlenek żelaza(II)
c) siarka + sód -------> siarczek sodu

2.Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji:
a) N₂ + H₂ -------> NH₃
b) Fe + HCI -------> FeCl₂ + H₂
c) N₂ + O₂ --------> NO
d) Mn + O₂ --------> Mn₂O₇
e) Al + H₂S --------> NH₃
f) Al₂O₃ + HCI -------> AlCl₃ + H₂O

3. Napisz równanie reakcji tlenku żelaza(III) z glinem. Ustal, jaki to typ reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2013-06-18T09:31:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
a) chlorek chromu(III) --- CrCl₃
b) siarczek srebra(I) --- Ag₂S,
c) tlenek manganu(IV) --- MnO₂
d) jodek ołowiu(II) --- PbI₂
e) bromek miedzi(I) --- CuBr

 

2.
BeS --- siarczek berylu
CaBr₂ --- bromek wapnia
NaF --- fluorek sodu
Cr₂O₃ --- tlenek chromu(III)
PbS₂ --- siarczek ołowiu(IV)
FeBr₃ --- bromek żelaza(III)
Mn₂O₇ --- tlenek manganu(VII)
All₃ --- jodek glinu

 

3.
a) dwa atomy wapnia --- 2Ca
b) trzy cząsteczki wodoru --- 3H₂
c) cztery cząsteczki chloru srebra(I) --- 4AgCl
d) dwie cząsteczki tlenku węgla(II) --- 2CO
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III) --- 5Fe₂S₃

 

4.
3N --- trzy atomy azotu
2ZnS --- dwie cząsteczki siarczku cunku
2N₂ --- dwie cząsteczki azotu
2Fe --- dwa atomy żelaza
5H₂O --- pięć cząsteczek wody
4Cl --- cztery atomy chloru
4Cl₂O --- cztery cząsteczki tlenku chloru(I)

 

5.
a) 4Cl₂ --- 8 atomy chloru
b) 3P₄ --- 12 atomów fosforu
c) 5K₂O --- 10 atomów potasu, 5 atomów tlenu
d) 2Cl₂O₅ --- 4 atomy chloru, 10 atomów tlenu
e) 3H₂SO₄ --- 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki, 12 atomów tlenu

 

 

1.
a) 3Cl₂ + 2Cr ---> 2CrCl₃
b) 2Fe + O₂ ---> 2FeO
c) S + 2Na ---> Na₂S

 

2. Schematy modelowe reakcji w załączniku
a) N₂ + 3H₂ ---> 2NH₃
b) Fe + 2HCI ---> FeCl₂ + H₂
c) N₂ + O₂ ---> 2NO
d) 4Mn + 7O₂ ---> 2Mn₂O₇
e) 2Al + 3H₂S ---> Al₂S₃ + 3H₂
f) Al₂O₃ + 6HCI ---> 2AlCl₃ + 3H₂O

 

3.
Fe₂O₃ + 2Al ---> Al₂O₃ + 2Fe ... reakcja wymiany