ZAD1. Temperaturę podaną w skali Fahrenhieta (F) można przeliczyć na stopnie w sali celsjusza (C) według wzoru C=5/9)F-32 STOPNI). Ile stopni w sali Farenheita ma woda w potoku o temperaturze 5 stopni celsjusza? zad 2. Deniwelacja jest różnicą wysokośći między najwyżej a najniżej położonym punktem na określonym terenie. W najgłębszej jaskini Polski,Jaskini Wielkiej Śnieżnej, punkty te mają wartości +7m i -807m. JAKJA JEST WARTOŚC DENIWELACJI W TEJ JASKINI?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-03T10:10:04+02:00
__________________________________________________________
1.
C=⁵/₉ * F-32 |*⁹/₅
⁹/₅C=F-32 |+32
F=⁹/₅C+32

F=⁹/₅*5+32=9+32=41
__________________________________________________________
2. 7m-(-807m)=7m+807m=814m
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
1 4 1