Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T11:40:39+02:00
Zad.1
x - liczba książek przygodowych
8 - 20%
x - 80%

8×0,8 = 0,2x
6,4 = 0,2x
x = 32
Odp.: A.32

Zad.2
Kn - kapitał końcowy
K - kapitał początkowy
p - oprocentowanie
n - lata

Kn = K×(1+p/100)^n
Kn = 1000(1+6/100)²
Odp.: A.1000×(1,06)²

Zad.3
(2/7)⁴⁰×(7/2)³⁰ = (2/7)⁴⁰×(2/7)⁻³⁰ = (2/7)¹⁰
Odp.: B.(2/7)¹⁰

Zad.4
a - 9^log₃4 = 3^2log₃4 = 3^log₃4² = 4² = 16
Odp.: D.16

Zad.5
Odp.: B.(5-2xy+3y)(5+2x-3y)

Zad.6
Odp.: D.R/{-4,-3}

Zad.7
-x² < 5x
-x²-5x < 0
x²+5x > 0
x(x+5) > 0
x = 0 v x = -5
Odp.: C.(-∞,-5)u(0,+∞)

Zad.8
Odp.: C.m∈(3,+∞)

Zad.9
Odp.: A.y = (x+5)²-3

Zad.10
Odp.: B.a=3 i b = -1

Zad.11
Odp.: D.R

Zad.12
Odp.: B.(0,+∞)

Zad.13
Odp.: C. ma 13 wyrazów dodatnich

Zad.14
Odp.: A.√3-3√2

Zad.15
Odp.: D.4

Zad.16
Odp.: C.Sn = 2n²

Zad.17
Odp.: C.mniejsza od √3/2

Zad.18
Odp.: B. sinα

Zad.19
Odp.: C.3/4
1 5 1