Wytłumaczcie różnicę między atomem a pierwiastkiem...

Wytłumaczcie mi
"Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów." czyli pierwiastek
a
"atom to najmniejsza część pierwiastka chemicznego"czyli cząstki pierwiastka

to to w końcu pierwiastek czy cząstki pierwiastka...
Proszę o jak najszybszą odpowiedź proszę!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-03T11:02:29+02:00
Kiedyś uważano, że atom jest najmniejszą cząstką występującą w przyrodzie i że jest niepodzielny. Dzisiaj wiemy, że jest inaczej, ale nie komplikujmy.

Atom składa się z ciężkiego jądra atomowego, w którego skład wchodzą protony i neutrony, a sumaryczny ładunek dodatni protonów równoważony jest liczbą lekkich elektronów krążących wokół jądra (podobnie jak planety wokół Słońca tworząc układ słoneczny).
Dopiero zbiór tych atomów tworzy pierwiastek, a o atomach mówi się, że są atomami (cząstkami) danego pierwiastka chemicznego.

Wyrazy "cząstki", "drobiny" są używane czasem jako synonimy określenia atom czy cząsteczka i nie mają ścisłego określenia i zależne są od kontekstu
:-)
1 5 1