Aż 70% obecnych w sali egzaminacyjnej to uczniowie klasy 3a. Uczniowie klasy 3b stanowią 1/5 obecnych w sali,a pozostałę trzy osoby to nauczyciele. Ile uczniów klasy 3b pisze egzamin w tej sali? zad.2 Karka testu egzaminacyjnego ma wymiary 21cmx30cm. Marginesy górny i lewy wynoszą 3cm. , dolny 4 cm zaś prawy 2cm. Jkai procent powierzchni kartki tego tyestu przeznaczono na tekst? Wynik podaj z dokładnoscią do 1%.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T11:30:18+02:00
Zad. 1
Dane:
3 a - 70 %
3 b - ⅕ = 20 %
3 osoby (nauczyciele) - pozostały procent, czyli: 100% - (70% +20%) = 100% - 90% = 10%

20 % = 10 % * 2, a więc 2 * 3 osoby = 6 osób

Odp.: W tej sali egzamin z klasy 3 B pisze 6 osób.

Zad. 2

Cała Kartka:
a = 21 cm
b = 30 cm
P = 21 cm * 30 cm = 630 cm ²

Kartka po odjęciu marginesów:
a = 21 cm - 3cm - 2cm = 21cm - 5 cm = 16cm
b = 30 cm - 3cm - 4 cm = 30 cm - 7cm = 23cm
P = 23cm * 16cm = 368 cm²

368 : 630 ≈ 0,58

0,58 = 0,58 * 100% = 58 %

Odp.: Na tekst przeznaczono 58 % tej kartki.
2010-04-03T11:36:27+02:00
Zad.1

3a=70% 3B= 1/5= 20% nauczyciele = 3 os.=10%

20% : 10=2 2x 3 =6

odp-Egzamin w tej sali pisze 6 uczniów z klasy 3b

zad.2
wys.
30cm - (3cm + 4cm)= 30 cm - 7 cm = 23 cm
szer.
21cm - (3cm + 2cm) = 21cm - 5 cm = 16 cm

powierzchnia kartki
21 cm x 30 cm = 630 cm kwadratowych

powierzchnia tekstu
23cm x 16 cm =368 cm kwadratowych

100% = 630 cm kwadratowych
1%= 6,3 cm kwadratowego

368 : 6,3 = 58, 412...

58,412.. zaokrąglamy do całości = 58 , czyli tekst zajmuje 58% kartki

Odp-Na tekst przeznaczono 58% kartki

2010-04-03T12:21:09+02:00
3a = 70%
3b = 1/5 czyli 20%
10% = 3 nauczycieli

10 % - 3 osoby
20% = 6 osób
70% = 21 osob

odp. 6 uczniow z klasy 3b pisze ten test