Odpowiedzi

2010-04-03T12:44:00+02:00
Puentą wystąpienia mogą być słowa wspaniałego człowieka, wielkiego autorytetu Jana Pawła II: „Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego”.