ZAD 1:
Stopiono 1000 mosiężnych kulek o promieniu 1cm każda i z otrzymanego stopu wykonano stożek o wysokości 10cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka.

ZAD2:
Szklanka ma kształt walca którego obwód podstawy ma 6п cm. Przekatna przekroju osiowego tworzy z podstawa kat 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca.
*tę samą szklankę pełną wody przechylamy pod kątem 30 stopni względem stołu. Ile wody pozostanie?

ZAD3:
Przekatna przekroju osiowego walca ma dlugosc 8cm i jest nachylona do podstawy pod katem 60 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej i objetosc walca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:17:40+02:00
Zadanie 1

Objętość jednej kuli:
V= 4/3*πr³
V= 4/3*π1
V= (4/3π) cm³

Objętość 1000 kulek:
V=(4000/3 π) cm³

Objętość stożka:
V= 1/3*πr²*H
4000/3 π = 1/3* πr²*10
4000=10r²
400=r²
√400=r
r=20

Tworząca stożka l:
10²+20²=c²
100+400=c²
500=c²
c= 10√5
l= 10√5

Pole stożka:
P= πrl + πr²
P= 20*π*l + 400π
P= 20*π*10√5 + 400π
P= (200√5π + 400π) cm²

Zadanie 2

P= 2Pp+Pb
P= 2*π*r² + 2πr* H
P= 2*π* 3² + 6π* 6√3
P= (18π + 36√3π) cm²

V= Pp*H
V= πr² * H
V= 9π * 6√3
V= (54√3 π) cm³


Zadanie 3

V= Pp*H
V= 4π*4√3
V= (16√3 π) cm³

Pb= 2πr*H
Pb= 2π2 * 4√3
Pb= (16√3 π) cm²