Zad1. Aż 70% obecnych w sali egzaminacyjnej to uczniowie klasy 3a. Uczniowie klasy 3b stanowią 1/5 obenych w sali, a pozostałe trzy osoby to nauczyciele. Ile uczniów klasy 3b pisze gzamin w tej sali? zad2 Kartka testu egzaminacyjnego ma wymiary 21cmx30cm. Marginesy góerny i lewy wynoszą 3cm dolny 4cm, zas prawy 2cm. Jaki procent powiuerzhni kartki tego testu przeznaczono na tekst? Wynik podaj z dokładnością do 1%.

3

Odpowiedzi

2010-04-03T12:26:04+02:00
1) x-ilość obecnych na sali
70%x - ilość uczniów klasy 3a
¹/₅x -ilość uczniów klasy 3b

70%x+¹/₅x+3=x
⁷/₁₀x+¹/₅x+3=x /*10
7x+2x+30=10x
9x+30=10x /-9x
x=30

70%x=⁷/₁₀*30=21
¹/₅x=¹/₅*30=6

spr.: 21+6+3=30
odp.: Na sali znajduje się 6 uczniów z klasy 3b

zad.2

P.całej kartki=21cmx30cm=630cm²
21cm-3cm-4cm=14cm
30cm-3-cm-2cm=25cm
P.kartki przeznaczonej na tekst: 25cm*14cm=350cm²

³⁵⁰/₆₃₀*100%=55,56%=56%

odp: 56% procent powierzchni kartki tego testu przeznaczono na tekst

2010-04-03T12:51:39+02:00
Zad1
x -wszyscy
70%x - 3a
1/5x - 3b
3 - nauczyciele

70%x + 1/5x + 3 = x
0,7x + 0,2x + 3 = x
0,9x + 3 = x
-x + 0,9 = -3
-0,1x = -30
x = 30

1/5 × 30 = 6

zad2
pole całej karki 21x30 =630cm²
21-3-4=14
30-3-2=25
pole kartki przeznaczonej na tekst 25 × 14=350cm²
630 = 100%
350 = x%

x= 350 × 100% ÷ 630 = 55,5% ≈ 56%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T13:06:23+02:00
Zad 1.
x - to są wszyscy
70%x - 3a
1/5x - 3b
3 - nauczyciele

70 %x + 1/5x + 3 = x
0,7x + 0,2x + 3 = x
0,9x + 3 = x
-x + 0,9 = - 3
-0,1x = - 30
x = 30

1/5 × 30 = 6

zad.2.
pole całej kartki 21x30 =630cm²
21-3-4= 14
30-3-2= 25
pole kartki na tekst 25 × 14=350cm²
630 = 100 %
350 = x %

x= 350 × 100% ÷ 630 = 55,5% ≈ 56%

Mysle, że pomogłam .. ;)