Po roku oszczędzania trójka rodzeństwa zaoszczędziła łącznie 950zł.Janek miał trzy razy więcej pieniędzy niż Ola ,a Ola o 50 zł mniej niż Kasia.Oznacz przez x kwotę zaoszczędzoną przez Kasię i ułóż równanie odpowiadające treści zadania.BARDZO PROSZĘ ROZWIĄZAĆ TO ZADANIE

3

Odpowiedzi

2010-04-03T12:11:29+02:00
X+ (x-50)+ 3(x-50)=950
x+x-50+3x-150=950
4x-200=950
5x=950+200/ 5
x= 230

Kasia - 230zł
Ola - 180zł (230-50=180)
Janek - 540zł (180*3=540)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T12:43:16+02:00
X- Kasia
x-50zł - Ola
3(x-50zł) - Janek
950zł - Wszystkie oszczędności

x+x-50zl+3(x-50zl)=950zl
2x-50zł+3x+150zł=950zł
5x= 950zł + 50zł + 150zł
5x = 1150zł |:5
x=230zł

230zł - Kasia
230zł-50zł=180zł - Ola
3 x 180zł=540zł - Janek

SPR.
230zł + 180zł + 540zł = 950zł

Odp.Kasia w ciągu roku zaoszczedzila 230 zł.
2010-04-03T12:49:01+02:00
Pieniądze zaoszczędzone przez Kasię: x
pieniądze zaoszczędzone przez Olę: x-50
pieniądze zaoszczędzone przez Janka: 3(x-50)

x+(x-50)+3(x-50)=950
x+x-50+3x-150=950
5x=950+50+150
5x=1150|÷5
x=230

x-50=230-50=180
3(x-50)=3×180=540