Prosze o rożwiązanie tych zadań!Na podstawie informacji z lektóry fragmętu Dzienników gwiazdowych..
1. Wyprawa ósma Ijona Tichego
cel podróży: ...
...
...
Charakterystyka Ijona Tichego:
...
...

2. Spożądż krótki opis Tarrakanina.
...
...
...

3. Czego dotyczyły pytania na temat Ziemi, które zadawał kosmita? Sformułuj główne tematy zainteresowania.
-...
-...
-...
-...
-...
-...

4. Wymień osiągnięcia Ziemian, które znalazły uznaniw w oczach Tarrakanina.
...
...
...

5.Zanotuj dwa pytania na temat Ziemi, jakie ty-jako przedstawiciel OPZ-zadałbuś Tichemu.
-...
-...

6.Na podstawie informacji z lektóry fragmętu Dzienników gwiazdowych uzupełnij schemat:;
utwór zgodny z zasadami...,oparty na... .
z angielskiego Science z polskiego ...
ale...
...
...(co to znaczy)

związany z ...nieistniejący w ... .

z angielskiego fiction z polskiego ...

7.Uzupełnij tabele.Na podstawie informacji z lektóry fragmętu Dzienników gwiazdowych..
Czas akcji;...
...
...
Miejsce(a) akcji;...
...
...
Bohaterowie;...
...
...

1

Odpowiedzi

2010-04-03T15:00:57+02:00
1 celem podróży było spełnienie mojego marzenia i poznanie świata.
2. Był on człowiekiem ciekawym świata lubił podróżować i zawsze spełniał marzenia swoje.
3.Jak wygląda , co tam się dzieje?
4.rozwój rzemysłu, samochody.
19 2 19