Odpowiedzi

2010-04-03T21:35:58+02:00
Nie, ponieważ woda dysocjuje w równej mierze na jony H+ i OH- zgodnie z rówaniem:
H₂O <=> H⁺ + OH⁻
5 4 5