Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:18:55+02:00
Równania elektrodowe:
a) stopionego CuBr2 ( jony uwalniają się pod wpływem temperatury)
CuBr_(2(s)) → Cu^(2+) + 2Br^-

A(+): 2Br^- → 〖Br〗_2+ 〖2e〗^-
K(-): Cu^(2+)+ 2e^- →Cu
równanie sumaryczne: Cu2+ +2Br-  Cu + Br2

b)wodnego roztworu HCl
HCl_((aq))-→ H^+ +Cl^-

A(+): 2Cl^- → Cl_2 +2e^-
K(-):2H^+ +2e^- → H_2
równanie sumaryczne: 2H+ + 2Cl-  H2 +Cl2
2 1 2