Ad.1
napisz równanie fotoczemicznego rozkładu bromku srebra wg schematu :

bromek srebra -> srebro + brom

ad.2
Zaproponuj 4 metody otrzymywania siarczanu (VI) wapnia i 5 chlorku magnezu

ad.3
Minerał o nazwie piryt (FeS2) reaguje z tlenem zgodnie z podanym równaniem.
Ustal, jaką wartość powinny mieć współczynniki X i Y


4FeS2 + 11O2 -> XFe2O3 + YSO2

1

Odpowiedzi

2010-04-03T13:53:14+02:00
1.
2AgBr + hV => 2Ag + Br2
2.
Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2
CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O
CaO + SO3 = CaSO4
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O
MgSO4 + BaCl2 = BaSO4 + MgCl2
Mg + Cl2 = MgCl2
3.
4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
X=2, Y=8