Hej. nie do końca chodzi o zadanie.
może mi ktoś podać polecenia do zadań 1,2,3 ze strony 10 ze zbioru zadań.
temat: Ruch jednostajny prostoliniowy

zdjęcie zbioru znajduje się w lunku

http://elpat.com.pl/images/ksiazkisello/3A612F1C-4BB2-42E0-82DD-661FC681ADE1.JPEG

pilne. dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T07:47:07+02:00
1.Uczniowie obserwowali ruch samochodu-zabawki i zaznaczali jego położenie w kolejnych sekundach trwania jego ruchu.Wyniki pomiarów umieścili w tabeli:
Czas(s) 0 1 2 3 4 5 6
Położenie (m) 0 0,25 0,49 0,76 1,01 1,25 1.5
Oblicz kolejne odcinki drogi, które ciało przebywa w kolejnych sekundach ruchu.Uwzględniając, że położenie ciała zostało wyznaczone z dokładnością do 1 cm, odpowiedz na pytanie czy ruch tego samochodu możemy uważać za ruch jednostajny prostoliniowy.Odpowiedź uzasadnij.
2/Korzystając z tabeli do zad1 , sporządź wykres zależności położenia ciała od czasu.
3. Na podstawie tabeli do zad 1 oblicz prędkość samochodu -zabawki
Tabelka w załączniku:)