Spirytus salicylowy jest 2% roztworem kwasu salicylowego w alkoholu (gęstość alkoholu = 0,79g/cm3 , gęstość kwasu salicylowego = 0,8g/cm3 ).
a) ile gram kwasu i ile cm3 alkoholu zawiera 400 gram spirytusu salicylowego?
b) jaka obj alkoholu jest potrzebna do otrzymania 200 g spirytusu salicylowego?
c) Ile gram i ile cm3 alkoholu oraz ile gram kwasu zawiera 150 cm3 spirytusu salicylowego = 1.44g/cm3 ?

Nie mam pojęcia od czego zacząć.
Wzór potrzebny do rozwiązania zadania = m = g x V
g = m / v
v = m / g
g- jako ro, gęstość
m- masa
v- objętość

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T13:57:43+02:00
1. masa kwasu w spirytusie salicylowym wynosi 2%*400g=8g
masa alkoholu: 400g- 8g= 392g
objętość alkoholu: v = 392g / 0,79g/cm3= 496.2 cm3

2.Aby otrzymać 200g roztworu potrzeba 4 g kwasu i 196g alkoholu.
objętość alkoholu: v = 196 / 0,79g/cm3= 248.1 cm3

3. Roztwór ten waży: m= 150cm3 * 1,44g/cm3= 216g
masa kwasu: 2% * 216g= 4.32g
masa alkoholu: 216g- 4.32g= 211.68g
objętość alkoholu: v= 211.68,/ 0,79g/cm3= 276,95 cm3
2 3 2