Uklad rownan
1)
2x-y=3
x+2y=4

2)
x+y=40
1,05x-0,07y=14

3)
10x=20(2,5-y)
10y=20(2-x)

4)
x+y=9
10x+y+10y+x=99

5)
x-y=4
10x+y-(10y+x)=36

6)
3x-ay=-2
bx+2,5y=1

7)
x+y=9
10(x+1)+y-4= 1 1/3(10x+y)

8)
2,1(x+y)=60,9
3,4(x-y)=71,4

9)
2 / 2+3 x + 3 / 3+7 y = 3 / 3+5 (x+y)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:50:55+02:00
1)
2x-y=3 / *2
x+2y=4

4x-2y=6
x+2y=4
_______
5x=10
x=2

2)
x+y=40 /0,07
1,05x-0,07y=14

0,07x+0,07=2,8
1,05x-0,07y=14

1,12x=16,8
x=15

3)
10x=50-20y
10y=40-20x

10x+20y=50 /-2
10y+20x=40

-20x-40y=-100
10y+20x=40

30y=60
y=2

4)
x+y=4 /-11
11x+11y=99

-11x-11y=-44
11x+11y=99

x=55

5)
x-y=4
10x+y-10y-x=36

x-y=4 /-9
9x-9y=36

-9x+9y=-36
9x-9y=36

y=0