Na lekcji chemii wykonano dośw. reakcji zobojętniania.Do probówki z roztworem NaOH dodano kilka kropli fenolotaleiny,a następnie wpuszczono kroplami roztwor kwasu octowego(CH³COOH).
1.Co można zaobserwowaćw tym doświadczeniu?
2.zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie tej reakcji
3.podaj nazwy produktow

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T14:37:02+02:00
1.Po dodaniu fenoloftaleiny roztwór NaOH zabarwi się na malinowo, w miarę dodawania CH3COOH roztwór się odbarwi

2.
NaOH + CH3COOH ---> CH3COONa + H2O

Na+ + OH- + CH3COO- + H+ ---> CH3COO- + Na+ + H2O
H+ + OH- ----> H2O

3. Octan sodu i woda
2010-04-03T14:47:32+02:00

1.Na poczatku po dodaniu fenoloftaleiny powasatnie barwy mailnowej. Nastepnie po dodaniu kwasu octowego powsała sol
(octan sodu) zmiana zabarwienia.
2.NaOH + CH3COOH --> CH3COONa + H2O
Na+ + OH- --> CH3COO- + H+ --> CH3COO- + Na+ + H2O
3.etanian sodu (octan sodu) woda