Odpowiedzi

2010-04-03T14:31:23+02:00
Synonim- wyraz bliskoznaczny
porównanie- zestawienie dwóch cech, wyrazów, zjawisk.
uosobienie- nadanie cech ludzkich np.przedmiotom, zwierzętom
podmiot liryczny- to osoba mówiąca w wierszu
epitet -przymiotnik określający rzeczownik np. piękne drzewo
metafora - dwa wyrazy które w zestawieniu dają całkiem inne znaczenie
wyraz dźwiękonaśladowczy-w swoim brzmieniu naśladuje zjawisko lub wydawane przez nie dźwięki.
rym-powtarzanie się identycznych bądź zbliżonych brzmieniem głosek znajdujących się w określonej pozycji np na końcu wiersza
archaizm- wyraz który wyszedł z użycia
neologizm- nowy utworzony wyraz
kolokwializm - wyraz stosowany w mowie potocznej
archaizacja - polega na wprowadzeniu do utworu archaicznych elementów słownictwa
rytmizacja- zachowanie rytmu wiersza
5 3 5