Odpowiedzi

2010-04-03T14:23:27+02:00
Będąc członkami kościoła jesteśmy odpowiedzialni, za życie religijne parafian, np. głoszenie Słowa Bożego. Powiniśmy także dokładać swoje pieniądze na potrzeby kościoła,aby świątynia Boża wyglądała pięknie.
6 3 6
2010-04-03T14:29:45+02:00
Będąc członkami kościoła jesteśmy odpowiedzialni za swoją wiarę i utrzymywanie jej w sobie , głoszenie słowa Bożego oraz za pomaganie nawrócić się tym ludziom , którzy zbłądzili.
6 3 6
2010-04-03T14:37:51+02:00
Będąc członkami kościoła powinniśmy sie troszczyć o kościół oraz o naszą wiare. Powinniśmy pomagać innym, Głosić ewangelie aby niewierzący sie nawracali. Powinniśmy również kościół wspierać finansowo.
6 3 6